Adam Mikołajczyk
Adam Mikołajczyk

EUROPEAN PLACE MARKETING INSTITUTE – BEST PLACE

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie związane z doradztwem na rzecz sfery publicznej, w tym głównie jednostek samorządu terytorialnego, dot. strategii rozwoju oraz marketingu i brandingu terytorialnego.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna – specjalizacja: Zarządzanie Miastem i Regionem, student The Chartered Institute of Marketing (Londyn/Warszawa) oraz Stonebridge Associated College. Initiating founding member of the International Place Branding Association.

Jako konsultant w Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki w latach 2002-2004 był współtwórcą pierwszych strategii marketingu turystycznego dla miast i regionów w Polsce, m.in.: Łeby, Supraśla, województwa pomorskiego,  zachodniopomorskiego, Pojezierza Drawskiego, Suwalszczyzny, regionu Dolnej Odry itp.

Doświadczony trener i konsultant. Współtwórca kilkudziesięciu strategii marek terytorialnych, strategii marketingowych i strategii promocji, m.in. dla Warszawy, Krakowa, woj. Małopolskiego, Lwowa, czy Gruzji.

Autor licznych publikacji dot. marketingu terytorialnego. Członek Jury wielu konkursów marketingowych, m.in. Polskiego Konkursu Reklamy KTR, konkursu EFFIE, na najlepszy produkt turystyczny (Konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej) i najlepsze wydawnictwo promocyjne (Konkurs ‘Złote Formaty’).

Od 2010 roku także doradca Prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA. w zakresie tworzenia i realizacji strategii kreowania atrakcyjnego wizerunku gospodarczego Polski.

Zaangażowany także przez British Council do międzynarodowego grona ekspertów ‘City Idea Bakers’. Dwukrotny laureat wyróżnienia w konkursie im. Mieczysława Orłowicza na najlepsze materiały prasowe i telewizyjne promujące polską turystykę.

Prelegent na kilkudziesięciu konferencjach w Polsce i za granicą, w tym na pierwszej konferencji w Rosji poświęconej marketingowi miast (City Marketing and Development Congress, Moskwa) pierwszym kongresie marketingu turystycznego we Lwowie (Win with the Lion, Lwów) oraz pierwszym kongresie place brandingu w Brazylii (Directions, Rio de Janeiro).

 

MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA MENTORINGOWEGO

Zgodnie z obszarem mojej specjalizacji, czyli przede wszystkim służę doradztwem w zakresie opracowania strategii marketingowej i brandingowej oraz współpracy z partnerami ze sfery publicznej (samorządami). W szczególności będę w stanie wesprzeć osoby chcące wdrażać innowacyjne przedsięwzięcia związane z rozwojem miast, poprawą jakości życia czy ideą smart city. Mogę także pomóc w kontaktach z samorządami i jednostkami miejskimi w Polsce i Europie. Możemy także wspólnie popracować nad wybranymi, wąskimi zagadnieniami związanymi ze skalowaniem czy finansowanie biznesu oraz tworzeniem i zarządzaniem sieciami partnerów.