Anna Zięciak
Anna Zięciak

LUMA VENTURES

W Luma Ventures odpowiedzialna za szukanie potencjalnych projektów inwestycyjnych, ich selekcję, analizę oraz ocenę. Pracuje ze spółkami portfelowymi, pomagajac zarowno w rozwoju ich biznesu jak i ulepszaniu procesów raportowania. Absolwentka Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Przed dołączeniem do Luma Ventures pracowała w Banku Zachodnim WBK jako analityk danych. W swojej pracy najbardziej ceni sobie współpracę z pełnymi zapału przedsiębiorcami oraz możliwość wspierania młodych firm w budowaniu ich wartości.

MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA MENTORINGOWEGO

Chętnie wspomogę w budowaniu strategii, business planu, zweryfikuję business model jak i pomogę w zaplanowaniu szczegółowego budżetu. Wspólnie zastanowimy się nad rozwojem spółki i ekspansją zagraniczną, zidentyfikujemy i zaadresujemy zagrożenia i ryzyka operacyjne, szczegółowo zbadamy konkurencję jak i wyszczególnimy silne strony spółki. Przygotuję spółkę do przyszłego zbierania finansowania i uczestnictwa w całym procesie inwestycyjnym. Pomogę w przygotowaniu odpowiedniego pitch deck