Bartłomiej DĄBKOWSKI
Bartłomiej DĄBKOWSKI

BRANTE PARTNERS SP. Z O.O.

Brał udział w przygotowaniu wielu projektów o charakterze innowacyjnym z wyraźnym komponentem badawczo-rozwojowym. W ramach Brante Partners, wspartych zostało w pozyskaniu dofinansowania na realizację projektów B+R+I o łącznej wartości przekraczającej 120 mln zł. Wcześniej zaangażowany w przedsięwzięcia związane z obsługą procesu transferu technologii (mowa tutaj przede wszystkim o udziale w kilkudziesięciu procesach analizy opłacalności biznesowej technologii, tworzenia strategii ich urynkowienia oraz wycen dla wiodących polskich jednostek naukowych). Specyfikę i meandry działalności biznesowej poznawał także m.in. pracując w audycie finansowym. Aktualnie zgłębia filozofię zwinnych metodyk zarządzania projektami.

MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA MENTORINGOWEGO

- ocena potencjału biznesowego przedsięwzięcia

- ocena/dobór modelu biznesowego

- analiza biznesowa (rynek, konkurencja, finanse, ryzyko, SWOT)

- wskazanie odpowiednich źródeł finansowania projektu

- jak przygotować materiały dla inwestora (biznesplan, teaser, prezentacja, etc.)

- jak przygotować skuteczny wniosek dotacyjny

- jak rozmawiać z inwestorem

- jak rozmawiać z urzędnikiem

- dobór odpowiedniej metodyki zarządzania projektem