Budowanie przewagi konkurencyjnej

Budowanie przewagi konkurencyjnej

Trener: Witold Buraczyński
Data szkolenia: 27.06.2018; godz. 16.30-21.00
Miejce: Art_Inkubator

W świecie gdzie wszystko zostało wymyślone, a potrzeby ludzkie zaspokojone, codziennie powstaje tysiące nowych firm walczących o możliwość dotarcia z nową propozycją do potencjalnych odbiorców. Świat ten charakteryzuje się między innymi tym, iż zwrócenie na siebie uwagi, stanowi klucz do przetrwania w pierwszej fazie działalności, a w kolejnych do odniesienia sukcesu w skali mikro lub makro.

WARSZTAT MA NA CELU

zwrócić uwagę na konieczność nieszablonowego podejścia do przedstawiania korzyści dla klienta wynikających z posiadania produktu lub usługi Twojej firmy.

W CZASIE WARSZTATU OMÓWIONE ZOSTANĄ:

  1. Podstawy niezbędne do budowania strategii w oparciu o Model Blue Ocean Strategy,
  2. Narzędzia do poznania swojego miejsca w konkurencyjnym otoczeniu,
  3. Narzędzia do budowania tzw. wartości dodanej dla produktu/usługi,
  4. Narzędzia do zastosowania przy budowaniu taktyk wejścia na rynek i skutecznej konkurencji z rywalami o uwagę klientów

 WITOLD BURACZYŃSKI

Praktyk biznesu, mentor, coach biznesowy, doradca biznesowy i manager z 15-letnim doświadczeniem. Zarządzał projektami inwestycyjnymi oraz przedsiębiorstwami o różnej skali działalności oraz strukturach organizacyjnych. Swoje doświadczenia zdobył m.in. zarządzając procesami zakupowymi komponentów dla fabryki LG Electronics, organizując i koordynując prace budowlane oraz zarządzając nowopowstałą fabryką styropianów i odlewów aluminiowych. Współpracował w tworzeniu planów projektu urbanistycznego Nowego Centrum Łodzi oraz organizował, a następnie zarządzał działem operacyjno-finansowym w oddziale IKEA Łódź. Zdobyte doświadczenie wykorzystuje prowadząc procesy doradcze, indywidualne i grupowe dla liderów i decydentów polskich i zagranicznych firm. W swojej pracy doradczej wykorzystuje podejście eklektyczne, łącząc elementy coachingu i mentoringu z twardymi narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu. Prowadzone przez niego warsztatyi procesy doradcze cechuje nieszablonowe podejście w rozwiązywaniu konkretnych problemów biznesowych czy dylematów managerskich. Specjalizuje się w budowaniu modeli biznesowych oraz zarządzaniu zmianą w organizacjach o różnej skali działania.