Grzegorz Kierner
Grzegorz Kierner

DYREKTOR CENTRUM WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Trener (Szkoła Trenerów Marik), coach (ICC), doradca dla sektora MSP zgłoszony w KSU. Trener i mentor w Interdyscyplinarnej Szkole Innowacji Politechniki Łódzkiej. Wykładowca na studiach podyplomowych. Tematyką wsparcia przedsiębiorczości i transferu technologii zajmuje się od 2006 roku. Autor, koordynator, ekspert, konsultant w kilkunastu projektach (w tym międzynarodowych) wspierających innowacje i transfer technologii.

MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA MENTORINGOWEGO

Mogę pomóc w rozwoju pomysłu oraz świeżym spojrzeniu na realne potrzeby klientów. Ponadto ocenię założenia biznesplanu, zakładane koszty i przewidywane zyski.