Jan Kaczmarek
Jan Kaczmarek

FUNDACJA MOST

Przedsiębiorca i doradca, który od ponad 11 lat wspiera firmy w pozyskiwaniu funduszy na badania, rozwój i innowacje. Doradzał start-upom i scale- upom technologicznym jak budować modele biznesowe i jak szukać finansowania.

W 2007 założył EXEQ.eu firmę doradczą która jako jedna z pierwszych na rynku polskim specjalizowała się w pozyskiwaniu pomocy publicznej na badania, rozwój i innowacje dla firm.

Był zaangażowany w polskie i europejskie programy badawcze jako konsultant, kierownik badań, partner jak również oceniający propozycje projektów B+R oraz recenzujący projekty na etapie realizacji.

Współuczestniczył w zdefiniowaniu ponad 300 koncepcji projektów B+R+I. Jako Prezes Zarządu Fundacji MOST inicjuje działania związane z transferem technologii oraz wspieraniem przedsiębiorczości hi-tech, w tym w ramach programów akceleracji (Entrepreneuria.eu) oraz Centrum Innowacji MOST, które specjalizuje się w doradztwie strategicznym dla spółek technologicznych jako akredytowana Instytucja Otoczenia Biznesu na Mazowszu.

Współzałożyciel agencji komunikacji cyfrowej Clipatize.com

MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA MENTORINGOWEGO

Weryfikacja modelu biznesowego, poszukiwanie finansowania prywatnego i publicznego dla dalszego rozwoju, strategia komercjalizacji technologii.