Konrad Fronczak
Konrad Fronczak

KNFR

Broker, project manager, współpracujący z inwestorami, startupami, małymi i dużymi przedsiębiorstwami z Polski oraz zagranicy, wspierając ich rozwój technologiczny.Jako ekspert MR, NCBR, MNiSW, PARP, MITEF oraz instytucji regionalnych, biegle znający środowisko funduszy unijnych dla sektora B+R. Od 2003 roku zajmuje się realizacją międzynarodowych oraz regionalnych projektów związanych z innowacyjnością, przedsiębiorczością, infrastrukturą badawczą, transferem technologii. Pracował w ZARR SA, CTT Akademii Morskiej w Szczecinie, zarządzał spółką celową Centrum Innowacji AM. Członek Grup Roboczych KIS XX i IX, Komitetu Monitorującego RPO oraz zespołu branżowego Rady Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin. Poszukuje nowych wyzwań w sektorze prywatnym oraz publicznym w obszarze R&D, transferu technologii oraz komercjalizacji.

MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA MENTORINGOWEGO

Podejmę się współpracy z młodymi ludźmi którzy zamierzają rozwijać się biznesowo, mają pomysły na siebie i swój startup, którym trzeba pomóc dotrzeć do odpowiednich ludzi, z wiedzą oraz środkami finansowymi.