Maciej Szczepańczyk
Maciej Szczepańczyk

POLITECHNIKA ŁÓDZKA, KATEDRA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

IDEA DEVELOPER SP. Z O.O.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania.Od 18 lat doradca biznesowy i trener z zakresu zarządzania projektami, projektowania produktów i usług, budowania modeli biznesowych, planowania strategicznego. Jest również ekspertem w zakresie finansowania i wdrażania na rynek innowacyjnych projektów oraz wyników prac badawczo-rozwojowych oraz oceny potencjału rynkowego i wyceny wartości technologii.

W swojej działalności wykorzystuje metody zarządzania projektami będące połączeniem PRINCE2 wytycznych IPMA i PMBoK, metodę Design Thinking.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków UE. Autor publikacji z zakresu zarządzania projektami i zarządzania strategicznego, m.in.: „Zarządzanie projektami. Planowanie i kontrola projektu”, „Innowacje społeczne w teorii i praktyce”, „Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej”, „Restrukturyzacja własnościowa przedsiębiorstwa”.

MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA DORADCZEGO

Analiza i ocena potencjału rynkowego, badanie rynku i profilowanie grupy docelowej, Customer Development, możliwości rozwoju projektu, budowa/analiza modelu biznesowego