Marcin Miller
Marcin Miller

ACCENTURE

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej. W Accenture pracuje od 2002 roku, od 2006 roku kierował Oracle Retail Solution Faktory w Łódź Delivery Center, od 2014 roku pełnił rolę Product Industry Lead, zarządzając zespołem 130 osób. Obecnie odpowiedzialny za Business Developement nowych projektów trafiających do Accenture Technology Center Poland.

MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA MENTORINGOWEGO

Doświadczenie biznesowe i organizacyjne wynikające z 12-letniego prowadzenia dużych zespołów i projektów.