Marcin Wróblewski
Marcin Wróblewski

RZECZNIK PATENTOWY POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

kierujący zespołemRzeczników Patentowych w Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej. Absolwent Politechniki Łódzkiej na wydziale Organizacji i Zarządzania w SPECJALIZACJI INŻYNIERSKIEJ CHEMIA SPOŻYWCZA.

Specjalizuje się w szeroko pojętej własności przemysłowej, w szczególności w tematyce uzyskiwania patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych.

MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA DORADCZEGO

- zgłoszeń wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO, EPO, WIPO
- kosztów ochrony wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO, EPO, WIPO
- badań patentowych,
- strategii ochrony własności przemysłowej