Maria Sobczyk-Kupińska
Maria Sobczyk-Kupińska

FABRYKA SZTUKI W ŁODZI / ART_INKUBATOR

Absolwentka kierunku Ekonomia, specjalizacji Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalistka w zakresie budżetowania i zarządzania projektami. Od kilkunastu lat zajmuje się produkcją wydarzeń kulturalnych i koordynacją projektów edukacyjno-kulturalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.  Zawodowo związana z Fabryką Sztuki w Łodzi od początku jej istnienia. Na przestrzeni lat organizowała lub współorganizowała jedne z najważniejszych imprez w kulturalnym portfolio Łodzi: Fotofestiwal, Łódź Design Festival czy LDZ Alternatywa. W ramach programu towarzyszącego Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej zarządzała multimedialnym projektem modowo-artystycznym "Solaris. Prawda. Złudzenie". W ramach sieci Trans Europe Halles zrzeszającej niezależne ośrodki kultury z kilkunastu krajów Europy współpracowała przy międzynarodowym projekcie "Engine Room Europe”. Przez 5 lat prowadziła galerię Zona Sztuki Aktualnej. Od momentu utworzenia Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki jest specjalistką ds. wsparcia firm działających w sektorze kreatywnym. W tym czasie, w ramach dedykowanego wsparcia dla rezydentów Art_Inkubatora doradzała w zakresie prowadzenia działalności kilkudziesięciu młodym przedsiębiorcom rozpoczynającym karierę w branży kreatywnej. Jest autorką lub współautorką projektów dedykowanych rozwojowi sektora kreatywnego w Łodzi, a także pomysłodawczynią Otwartych Śniadań w Art_Inkubatorze - platformy wymiany doświadczeń i idei dla przedstawicieli przemysłów kreatywnych. W toku wieloletniej kariery, dzięki pozytywnemu nastawieniu do świata i ludzi, zbudowała szeroką sieć kontaktów w branży kreatywnej, szczególnie w obszarze muzyki, mody i designu. Prywatnie jest miłośniczką skandynawskiej natury i kultury, zapaloną eksperymentatorką kulinarną i taśmową pożeraczką seriali.

MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA MENTORINGOWEGO

W swojej praktyce dotyczącej wsparcia biznesowego jak i w życiu staram się kierować zasadami porozumienia bez przemocy. Stąd też przede wszystkim skupiam się na relacjach, a nie na zadaniach. Uważam, że najlepszą drogą do organicznego i satysfakcjonującego rozwijania własnej działalności zawodowej czy biznesowej jest działanie w zgodzie z samym sobą. Dlatego najważniejsza jest dla mnie praca z człowiekiem, podczas której identyfikuję i pomagam zwerbalizować motywacje oraz potrzeby, nie wartościując ich. Dzięki temu możliwe jest jasne określenie celów nierozerwalnie złączonych z marzeniami, co uważam za kluczowe w działaniach biznesowych. Jestem przekonana, że to najwłaściwsza droga, aby osiągnąć sukces bez kompromisów i satysfakcjonującą karierę zawodową.