Marta Starek Piasny
Marta Starek Piasny

ORANGE POLSKA

9+ lat doświadczenia w zarządzaniu Strategicznymi Projektami z budżetem +40MLN EUR. Mentor, ekspert biznesowy, członek Jury w hackathonach, konkursach IT i programach dla Start-upów. Na co dzień pracuje w branży telekomunikacyjnej. Specjalizuje się w tworzeniu modeli biznesowych i operacyjnych dla innowacyjnych rozwiązań

MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA MENTORINGOWEGO

Jak przekuć pomysł w korzyść biznesową, jak przejść przez kolejne fazy tworzenia produktu (proof of concept, prototyp, gotowe rozwiązanie) do etapu komercjalizacji