Michał Wrzołek
Michał Wrzołek

MCI Capital

Ekspert w sektorze venture capital: Dyrektor Inwestycyjny w Private Equity Managers S.A. (grupa MCI), obecnie dedykowany do funduszu early stage Internet Ventures. Blisko współpracujący ze spółkami portfelowymi by przyspieszyć tempo ich wzrostu oraz zmaksymalizować wartość. Posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i doradztwie strategicznym, zdobyte w McKinsey & Company, Azimutus i PwC. Zrealizował ponad 50 projektów z obszaru doradztwa strategicznego i transakcyjnego, obejmujących budowę i wdrażanie strategii oraz optymalizację operacyjną nakierowanych na wzrost wartości spółek albo realizację wartości dla ich właścicieli.

MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA MENTORINGOWEGO

Weryfikacja i konstruktywna krytyka koncepcji biznesowej, biznes planu i podejścia operacyjnego, ocena potencjału inwestycyjnego przedsięwzięcia.