Paweł Przybyszewski
Paweł Przybyszewski

BT PROGRESS

Broker technologii i popularyzator polskiej nauki. W BT Progress jako ekspert ds. transferu technologii specjalizuje się w kompleksowej analizie technologii, ocenie projektów innowacyjnych/ technologicznych pod kątem potencjału komercjalizacji i atrakcyjności inwestycyjnej, pośredniczę w pozyskiwaniu technologii współpracując bezpośrednio z wynalazcami i inwestorami. Aktywny w polskim i międzynarodowym środowisku R&D. Ma doświadczenie jako mentor i doradca z zakresu transferu technologii, ochrony i przenoszeniu praw własności intelektualnej, aplikacji biznesowej nowych produktów na rynek i możliwości ich finansowania.

MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA MENTORINGOWEGO

Otwarcie drzwi do korporacji, pomoc z znalezieniu klientów, weryfikacja modelu biznesowego, dotarcie do inwestorów i korporacji zainteresowanych wdrożeniem. Wskazanie miejsc w których mogą uzyskać dostęp do bezpłatnych analiz.