Strategia rozwoju produktu- modelowanie produktu/usługi

Strategia rozwoju produktu- modelowanie produktu/usługi

Trener: Witold Buraczyński
Data szkolenia: 22.05.2018; godz. 16.30-21.00
Miejce: Urząd Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, pok.114)

Przedsiębiorstwo byłoby niczym bez oferty produktowej/usługowej. To właśnie produkty są punktem styku pomiędzy tym na czym my chcemy zarabiać pieniądze, a tym na co klienci będą je wydawać. W mojej ocenie przez setki lat niewiele się zmieniło w zakresie projektowania usług, natomiast wiem, że dzisiaj konieczne jest przemyślenie wielu więcej zmiennych niż chociażby 20 lat temu. Dzisiaj projektowanie produkt/usługi to już nie tylko przeliczanie kosztów ich wytworzenia i sprzedaży, to opracowanie całej drogi jaką przejdzie się z klientem i podjęcie kilku trudnych decyzji kiedy z klientem się rozstaniemy.

W CZASIE WARSZTATU PRZEPRACUJEMY:

  1. Planowanie cyklu życia produktu i jego interakcji z klientem,
  2. Schemat doświadczeń klienta w interakcji z naszym produktem i usługą,
  3. Jak ten schemat połączyć z wartością dodaną naszego produktu,
  4. Jak testować, które rozwiązanie jest bardziej skuteczne i konkurencyjne na rynku

    WITOLD BURACZYŃSKI

    Praktyk biznesu, mentor, coach biznesowy, doradca biznesowy i manager z 15-letnim doświadczeniem. Zarządzał projektami inwestycyjnymi oraz przedsiębiorstwami o różnej skali działalności oraz strukturach organizacyjnych. Swoje doświadczenia zdobył m.in. zarządzając procesami zakupowymi komponentów dla fabryki LG Electronics, organizując i koordynując prace budowlane oraz zarządzając nowopowstałą fabryką styropianów i odlewów aluminiowych. Współpracował w tworzeniu planów projektu urbanistycznego Nowego Centrum Łodzi oraz organizował, a następnie zarządzał działem operacyjno-finansowym w oddziale IKEA Łódź. Zdobyte doświadczenie wykorzystuje prowadząc procesy doradcze, indywidualne i grupowe dla liderów i decydentów polskich i zagranicznych firm. W swojej pracy doradczej wykorzystuje podejście eklektyczne, łącząc elementy coachingu i mentoringu z twardymi narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu. Prowadzone przez niego warsztatyi procesy doradcze cechuje nieszablonowe podejście w rozwiązywaniu konkretnych problemów biznesowych czy dylematów managerskich. Specjalizuje się w budowaniu modeli biznesowych oraz zarządzaniu zmianą w organizacjach o różnej skali działania.