TECHNIKI SPRZEDAŻY

TECHNIKI SPRZEDAŻY

Trener: Dominika Plisiecka
Data szkolenia: 15 czerwca; godzina 16.30-21.00
Miejce: Art_Inkubator

OCZEKIWANE REZULTATY

 1. Świadomość wpływu czynnika ludzkiego na budowanie wizerunku handlowca i wizerunku marki
 2. Zdefiniowanie procesu sprzedażowego i czynników wpływających na jego efektywny przebieg
 3. Znajomość etapów procesu sprzedaży i charakterystycznych narzędzi
 4. Określenie poziomu zasobów własnych niezbędnych do przeprowadzenia skutecznego procesu sprzedażowego

PLAN PRACY

 1. Definiowanie czym jest proces sprzedaży
 2. Określenie znaczenia „mózgu na zakupach”- odpowiedź czy dokonujemy racjonalnych wyborów, czy kierujemy się emocjonalnymi impulsami.
 3. Ja Handlowiec, czyli kto? – wskaźniki roli społecznej.
 4. Pięć etapów procesu sprzedaży i ich ranga w finalizacji.
 5. Od „pierwszego wrażenia” do końcowej faktury – sposoby i narzędzia świadomego i skutecznego prowadzenia procesu sprzedaży.
 6. Czy finalizacja to już koniec? – znaczenie działań posprzedażowych w budowaniu długotrwałych relacji z klientami.
 7. Co już o sobie wiem? – plan rozwoju kompetencji sprzedażowych

METODY PRACY

 • Mini wykład
 • Ćwiczenia
 • Praca indywidualna
 • Sesja pytań i odpowiedzi
 • Arkusz

DOMINIKA PLISIECKA

Konsultant, trener i coach w obszarze rozwoju osobistego i zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe obejmujące:

 • 12 lat jako niezależny konsultant, trener, coach
 • Realizacja projektów doradczo-rozwojowych m.in. dla: ALSEN Marketing Sp. z o.o.; AptekiDbam o Zdrowie; Alfa-Romeo; BPH; Biuro Plus; Fiat Professional; ING Nationale Nederlanden; Jelfa; KGHM Polska Miedź; Lancia; Lokalna Staja Radiowa; ŁZPOZ (lekarze); Martin Bauer Polska; Mercedes Benz; Mazda; Mitsubishi Group; Naczelna Izba Aptekarska; Pfizer; PGF S.A.; Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych; Promedus Sp z o.o.; Politycy; Renault Polska; Schering; Servier Polska Sp. z o.o.; Wörwag Pharma; ZUS
 • 2 lata doświadczenie menedżerskie – zarządzanie zespołem w branży turystycznej
 • 1 rok doświadczenia jako Project Manager projektu wewnętrznego dotyczącego podnoszenia kompetencji sprzedażowych zespołu sprzedażowego oraz budowania standardów obsługi klienta

Dominika jest absolwentką UŁ, magistrem Psychologii o specjalizacji Psychologia Pracyi Doradztwa Zawodowego oraz Psychologia Kliniczna; posiada dyplom Practitioner Coach Nobel Manhattan and IBD Business School; certyfikat Trenera Sprzedaży – VCC Foundation. Jest również akredytowanym konsultantem metody iWAM ( Inventory of Work Attitude and Motivation).