Tworzenie i testowanie modeli biznesowych

Tworzenie i testowanie modeli biznesowych

Trener: Witold Buraczyński
Data szkolenia: 08.05.2018; godz. 16.30-21.00
Miejce: Art_Inkubator; Budynek A; Sala 218

Wiele razy spotykam się z genialnymi pomysłami. Pomysły te mają jeden wspólny mianownik – wizja lub pasja do tego co się chce zmienić w swoim otoczeniu. Na początek to wystarczy. Problem pojawia się w chwili kiedy należy skalować swój pomysł, tak aby dawał satysfakcję finansową nam jako właścicielom firm, oraz klientom którzy będą chcieli dostawać powtarzalną jakość produktu. Rozwiązaniem jest opracowanie pewnej struktury i logiki działania. Nazywam ten proces: tworzenie i testowanie modelu biznesowego.

W CZASIE WARSZTATU DOWIESZ SIĘ:

  1. Jakich narzędzi używać do budowania modelu biznesowego na poziomie ideowym,
  2. Jak ideę przełożyć na konkretne założenia liczbowe,
  3. Jakich wskaźników użyć do oszacowania czy dany model ma szanse powodzenia,
  4. Jak wreszcie mówić prosto o swoim modelu i ile realnie kosztują obietnice składane klientowi.

WITOLD BURACZYŃSKI

Praktyk biznesu, mentor, coach biznesowy, doradca biznesowy i manager z 15-letnim doświadczeniem. Zarządzał projektami inwestycyjnymi oraz przedsiębiorstwami o różnej skali działalności oraz strukturach organizacyjnych. Swoje doświadczenia zdobył m.in. zarządzając procesami zakupowymi komponentów dla fabryki LG Electronics, organizując i koordynując prace budowlane oraz zarządzając nowopowstałą fabryką styropianów i odlewów aluminiowych. Współpracował w tworzeniu planów projektu urbanistycznego Nowego Centrum Łodzi oraz organizował, a następnie zarządzał działem operacyjno-finansowym w oddziale IKEA Łódź. Zdobyte doświadczenie wykorzystuje prowadząc procesy doradcze, indywidualne i grupowe dla liderów i decydentów polskich i zagranicznych firm. W swojej pracy doradczej wykorzystuje podejście eklektyczne, łącząc elementy coachingu i mentoringu z twardymi narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu. Prowadzone przez niego warsztatyi procesy doradcze cechuje nieszablonowe podejście w rozwiązywaniu konkretnych problemów biznesowych czy dylematów managerskich. Specjalizuje się w budowaniu modeli biznesowych oraz zarządzaniu zmianą w organizacjach o różnej skali działania.