Witold Buraczyński
Witold Buraczyński

SOLVER DORADZTWO BIZNESOWE WITOLD BURACZYŃSKI

Ukończył studia ekonomiczne na Politechnice Warszawskiej oraz Architekturę Wnętrz i Wystawiennictwo na Akademii Stuk Pięknych im. Wł Strzemińskiego w Łodzi. Zawodowo związany jest z budowaniem strategii i modeli biznesowych. Jako praktyk biznesu z ponad 15 letnim doświadczeniem w różnych projektach, aktualnie wspiera podmioty w różnych fazach ich rozwoju w roli mentora, coacha biznesu, doradcy biznesowego. Największą jego pasją jest  budowanie i rozwijanie nowych firm i produktów.

Jest obserwatorem. W swojej pracy łączy tematy, rzeczy, dane, informacje po to aby znaleźć rozwiązania, których na pierwszy rzut oka nie widać. Jako partner biznesowy w procesach doradczych wykorzystuje podejście eklektyczne, łącząc elementy coachingu i mentoringu z twardymi narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu.  Prowadzone przez niego warsztaty i procesy doradcze cechuje nieszablonowe podejście w rozwiązywaniu konkretnych problemów biznesowych czy dylematów managerskich. Specjalizuje się wbudowaniu modeli biznesowych oraz zarządzaniu zmianą w organizacjach o różnej skali działania.

Jego podejście wynika z doświadczenia zawodowego, postawy oraz wyznawanych wartości. Prowadząc projekty inwestycyjne zarówno dla firm jak i miast, uruchamiając fabryki i kolejne przedsięwzięcia, doświadczył różnych metod zarządzania zrozumiał czym jest zmiana i jak nią zarządzać. A to właśnie zmiana jest motorem napędowym wszystkiego co nas otacza.

MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA MENTORINGOWEGO

W trakcie mentoringu patrzę na projekt z perspektywy zewnętrznego obserwatora uzbrojonego w różne narzędzia do budowania strategii. To pomaga mentee w układaniu kolejnych kroków w budowaniu swojego przedsięwzięcia i pozwala na bardziej obiektywne spojrzenie na własne przedsięwzięcie. I tak właśnie chcę wesprzeć mentee – podnieść dyskusję na temat projektu w realnym otoczeniu biznesowym i doprecyzowując model biznesowy przedsięwzięcia.